Оваа веб страна користи cookies. Со понатамошно користење на оваа веб страна, вие се согласувате со нашата политика за cookies

Затвори
Што се cookies и политика за cookies?
На повеќето веб страни се прибираат лични податоци, на пример: име и презиме, возраст, адреса, број на телефон, па дури и прашања од приватниот живот. Понекогаш пристапот на веб страниците се условува со наведување на лични податоци.

На некои веб страни се прибираат податоци на посуптилен начин - преку регистрирање на адресата на Интернет протоколот (IP) на веб страните кои ги посетуваме. Тоа се остварува преку пренесување/поставување на едно или повеќе т.н. колачиња (cookies) на хард драјверот на компјутерот. Колачињата се мали текстуални документи кои можат да прибираат и чуваат податоци за:

- адресата на Интернет протоколот (IP) на компјутерот
- фреквенцијата на посета на веб страната
- потреби на корисникот
- корисничкото име и лозинката
- список на производи кои биле купени на Интернет
- посетените веб страни
- име и презиме и
- алфанумеричките знаци поврзани со личните податоци на корисникот на компјутерот

Колачиња (cookies) се податоци кои ги користат веб страните за да ги идентификуваат веб корисниците. Преку овие податоци веб страната може да го идентификува корисникот следниот пат кога ќе ја посети истата. Затоа не е потребно корисникот да се идентификува секогаш кога ке влезе на истата веб страна.

Колачињата (cookies) им овозможуваат на веб страните да формираат профил за корисникот врз основа на податоците што претходно ги има дадено, најчесто за рекламни цели. Агентите за рекламирање можат да ги искористат овие податоци за праќање е-пошта за продукти и услуги кои сметаат дека ќе бидат интересни за корисниците.

Еднаш прибраните податоци се користат, препраќаат, но исто така можат да се злоупотребуваат на безброј начини. Тешко може да се утврди што се случува со личните податоци кои циркулираат на Интернет. Лошата грижа за податоците и безбедноста можат да се доведат до неавторизиран пристап до личните податоци.

Најдобар начин да се заштити приватноста е да не се даваат лични податоци на веб страните, но тоа практично не е секогаш можно.

Колачињата кои се користат на оваа страна не собираат податоци за вашиот идентитет и се користат само за подобрување на работата на сервисот.

Ве молиме имајте на ум дека со понатамошно користење на оваа веб страна вие се согласувате со користење на наведените cookies.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Контакт     info@deleteme.mk     + 389 2 3230 635     бул. Гоце Делчев 18, 1000 Скопје