Оваа веб страна користи cookies. Со понатамошно користење на оваа веб страна, вие се согласувате со нашата политика за cookies

Затвори
Активности казниви со Закон
Истите правила кои што се применуваат во општеството може да се применат и онлајн. Подолу е преглед на она што е типично казниво.

Клевета

Да се изнесуваат лажни барања и изјави на интернет е казниво. Истотака ќе биде казниво и во случаевите каде не може добро да се определи дали изјавите се вистина или лага (епитети). Меѓутоа, постојат мал број случаеви на вакви случаи.

Правна рамка:

Law on Civil liability for defamation and slender

Дела против приватноста

За ширење на информации во врска со лични или домашни околности, како што се фотографии на спалната соба на соседот, се казниви со закон. За кривично дело истотака се смета нарушување на мирот, спречување или вознемирување, како на пример форми на онлајн вознемирување.

Правна рамка:

Criminal Code articles 145, 147, 148, 149, 151 & 152 (crimes against the rights and freedoms of the humans and citizens)
Law on Personal Data Protection
• Law on Lawful Interception

Закани
Да се заканувате на некој е казниво дело кое што може да доведе до затворска казна за повеќе од 6 месеци, доколку се работи за кривично дело. Предуслов е заканата да предизвика серозен страв.
Правна рамка:
Criminal Code (threats)

Расизам
Јавно дискриминирање како и омразувачки говор е казниво со закон. Заканување или навредување на личност врз основа на раса, боја, етничка определба, религија, верувања, животен стил или сексуална определба е казниво со закон.

Правна рамка:
Criminal Code article 417 (racial and other discrimination)
Law on protection from discrimination

Сексуална злоупотреба на деца
Поседување и ширење на претстава за сексуална злоупотреба на деца или претставување на сексуални содржини и верувања е казниво со закон. Деца се дефинираат личностите кои се или изгледаат дека се лица под 18 години.

Правна рамка:
Criminal Code articles 188,190,191&193 (sexual abuse of children)
European Convention of the Exercise of Children’s rights
UN Convention for Children’s right
Law on Children’s Protection
Law on Children’s Justice
Family Lawbr />

„Подведување“ на деца
Во групата кривични дела спаѓа и договарање на состанок со дете под 16 години со намера да се изврши сексуален напад врз детето, таканаречено привлекување на деца или „подведување“. Оваа одредба е особено оправдана со оглед на зголемениот ризик на злоупотреба на децата преку каналите за разговор или чет- каналите на интернет.

Правна рамка:
Criminal Code article 192 (children luring or “grooming”)
European Convention of the Exercise of Children’s rights
UN Convention for Children’s right
Law on Children’s Protection
Law on Children’s Justice

Можете да погледнете и:
Family Law

Повреда на идентитетот (кражба на идентитетот)
Како кривично дело се води и употребата на идентитетот на друга личност или идентитет кој што е лесно да се замени со идентитет на некоја друга личност за здобивање или нанесување на загуба или штета. На пример со основање на лажен профил на интернет. На 10 Декември 2010, настапи на сила нова одредба во законот за инвазија на идентитетот на личноста.

Правна рамка:
Criminal Code (identity infringement)

Можете да погледнете и:
Contractual Law- damage compensation provisions

Хакирање
Како криминално дело истотака се води и неоправдан пристап на податоци или програми зачувани или доставени од страна на електронски или друг инженеринг. Казната што следува е парична или затворска казна која не пречекорува 6 месеци или пак двете заедно. Затоа хакирањето е покриено со оваа казнива клаузула. Доколку хакирањето е спроведено за да се добие каква било несоодветна корист или да предизвика штета со добивање или користење на информациите стекнати со хакерството, максималната затворска казна може да биде повисока, но не повисока од 2 години.

Правна рамка:
Criminal Code article 251 (damage and unauthorized access to a computer system)
Law on Electronic Communications

Фалсификат и употреба на лажни документи
Доколку некој фалсификува потпис за да може да пристапи на Facebook профил или на друг личен профил, истотака е казниво дело кога ќе се испрати/ достави таков документ. Казната за употребување на лажен документ е парилна или казна затвор до 2 години. Оваа одредба стои во Кривичниот Закон Чл. 182. Доколку фалсификуваниот документ е само направен но не е искористен, тогаш казната затвор ќе биде до 1 година. Оваа одредба стои во Кривичниот Закон Чл. 185.

Правна рамка:
Criminal Code article 251-b (Computer fraud)

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Контакт     info@deleteme.mk     + 389 2 3230 635     бул. Гоце Делчев 18, 1000 Скопје