Оваа веб страна користи cookies. Со понатамошно користење на оваа веб страна, вие се согласувате со нашата политика за cookies

Затвори
За Приватноста
Приватноста се состои од правото на самоконтрола, кога, како и колку информации може една личност да сподели.

Сите оние кои што објавуваат лични податоци онлајн (односно информации поврзани за една личност) мора да се водат по Законот за заштита на личнитер податоци. Истото се применува и кога се работи за објавување на веб-страна или блог. Генералното правило е дека никој не може да објави лични податоци без негова доброволна, информирана и изречна согласност. Истотака, информациитре кои се објавуваат мора да бидат прецизни и точни. Субјектот може да ја повлече согласноста било кога.

Доколку објавената лична информација се употребува исклучиво за уметност, книжевност или новинарство вклучувајќи и формирање на јавното мислење, тогаш правилото за согласност не се применува. Истотака, вреди да се напомене дека Законот за лични податоци нема да се примени доколку личните податоци со кои што поединецот располага се користат за негови лични или приватни цели. Во овој случај нестатутарните закони за приватност како и Кривичниот Закон може да ја обезбедат потребната заштита.

Правна рамка :

Constitution article 25 (right to privacy)
Constitution article 18 (right to protection of personal data)
Law on Personal Data Protection articles 3, 4 & 4-a (scope)
Law on Personal Data Protection article 4-a (relation to freedom of expression)
Law on Personal Data Protection article 5 (principles relating to data quality)
Law on Personal Data Protection article 6 (criteria for making data processing legitimate)
Law on Personal Data Protection article 8 (processing of special categories of personal data)
Law on Personal Data Protection article 9 (personal identification number)
Law on Personal Data Protection article 9-a (video surveillance)
Law on Personal Data Protection articles 10 to 23 (right of the personal data subject)
Law on Personal Data Protection article articles 49, 49-a & 50 (penalty and fine)
Law on Personal Data Protection article 21 (liability and compensation of damage)

See also: • Data Inspectorate website and especially since about your rights
Can genealogy publicly undone on the Net?

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Контакт     info@deleteme.mk     + 389 2 3230 635     бул. Гоце Делчев 18, 1000 Скопје